Singing : Janaki Sooriyarachchi Lyrics : Janaki Sooriyarachchi Melody : Janaki Sooriyarachchi Music : Janaki Sooriyarachchi & Kasun Manula Video : Ruw...