ความคิด เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ www.linetoppowerlife.com.

Kanda za ngono zinasowahusisha Wakenya zinazidi kusambaa madukani humu nchini jambo ambalo linaonyesha jinsi maovu ya kijamii yalivyokithiri nchini. C...