SAGALEE MISIRAACHOO DHALOOTAAF WANGEELAAN LUK 4:18 FARFATTOOTA WALDAA GUUTUU WANGEELAA NAQAMTEE BAKKEE JAMAA GARTUU SHAALOM.