استخر کارگردان: ژاک دری موسیقی: میشل لوگران بازیگران: رومی اشنایدر آلن دلون موریس ر...